Erdvinį kompozicija " Žiedo atspindys" 180X90 (2 vnt.).
Daugiasluoksnis,sukeptas,lenktas stiklas,kaltas metalas. 2010, Šiauliai , individualus gyv, namo interjeras. 

______________________________
www sprendimas